Tình hình sạt lở

21

T11

Tình hình sạt lở

Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn đã chỉ đạo sát sao việc ứng trực bão lũ.

Thư khen

21

T11

Thư khen

Thư khen của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn

Điểm sáng thi đua

21

T11

Điểm sáng thi đua

Công nhân Chi nhánh Hạt 4 cắt cỏ phát quang tầm nhìn tại tuyến đường tỉnh 236 huyện Lộc Bình

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước

21

T11

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước

Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn đẩy mạnh phong trào "giữ đường an toàn, thông suốt, êm thuận", đồng thời phát triển mô hình lắp đặt tấm Alumech phản quang

Báo cáo kiểm toán 2017

21

T11

Báo cáo kiểm toán 2017

Báo cáo kiểm toán năm 2017 của Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn