Công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

Ngày 05/4/2022, Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn đã đăng tải dự thảo của tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022. Kính mong quý cổ đông đọc và gửi ý kiến đóng góp để ban tổ chức sớm hoàn thiện hồ sơ Đại hội Trân trọng cảm ơn!

Công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN

127 Trần Quang Khai - P. Chi Lăng - TP. Lạng Sơn.

SĐT: 0253.811.605

Email: [email protected]

Website: quanlyxaydunggiaothonglangson.com

LIÊN HỆ HỖ TRỢ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN

Hotline: 0253.811.605

[email protected]