Phòng và đơn vị trực thuộc

Phòng và đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn.

Phòng và đơn vị trực thuộc

Bộ máy tổ chức của Công ty

Hội đồng Quản trị hoạt động theo điều lệ và Quy chế làm việc, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên.

Ban Giám đốc Công ty gồm 01 Giám đốc điều hành và 04 Phó Giám đốc làm việc theo sự phân công của Giám đốc.

Văn Phòng Công ty gồm 04 phòng chức năng: Tổ chức-Hành chính; Tài chính-Kế toán; Quản lý giao thông; Kế hoạch Kỹ thuật-Vật tư, các phòng nghiệp vụ được tổ chức với biên chế phù hợp, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao, phối hợp công tác tốt giữa các phòng nên hoạt động nhịp nhàng, thuận lợi, giải quyết công việc đồng bộ, hợp lý.

- Các Chi nhánh Hạt, Đội tổ chức thành 13 Chi nhánh Hạt, Đội, Cửa hàng vật liệu giới thiệu sản phẩm, Đội Xe máy gồm 265 CBCNV.

 1. Chi nhánh Hạt 1 thành phố Lạng Sơn Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn.

      Địa chỉ: Thôn Hoàng Tân, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn.

 1. Chi nhánh Hạt 2 Đình Lập Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn.

      Địa chỉ: Khu 2, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.

 1. Chi nhánh Hạt 4 Lộc Bình Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn.

      Địa chỉ: Số 96, khu Bản Kho, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

 1. Chi nhánh Hạt 5 Văn Lãng Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn.

      Địa chỉ: Thôn Thâm Mè, xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

 1. Chi nhánh Hạt 6 Tràng Định Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn.

      Địa chỉ: Khu 5, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.

 1. Chi nhánh Hạt 7 Văn Quan Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn.

      Địa chỉ: Phố Đức Tâm 2, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.

 1. Chi nhánh Hạt 8 Bình Gia Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn.

      Địa chỉ: Thôn Cốc Rặc, xã Tô Hiệu, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn.

 1. Chi nhánh Hạt 9 Bắc Sơn Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn.

      Địa chỉ: Tiểu khu Trần Phú, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

 1. Chi nhánh Hạt 12 Chi Lăng Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn.

      Địa chỉ: Thôn Chằm Pháng, xã Quang Lang, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

 1. Đội Xe máy Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn.
 2. Chi nhánh Đội Công trình 1 Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn.

      Địa chỉ: Số 127, đường Trần Quang Khải, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

 1. Chi nhánh Đội Công trình 26 Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn.

      Địa chỉ: Thôn Hoàng Tân, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn.

 1. Chi nhánh Đội Công trình 126 Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn.

      Địa chỉ: Số 127, đường Trần Quang Khải, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN

127 Trần Quang Khai - P. Chi Lăng - TP. Lạng Sơn.

SĐT: 0253.811.605

Email: [email protected]

Website: quanlyxaydunggiaothonglangson.com

LIÊN HỆ HỖ TRỢ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN

Hotline: 0253.811.605

[email protected]