CBTT về việc ông Ngô Minh Hiếu - thành viên BKS nộp đơn từ nhiệm

CBTT về việc ông Ngô Minh Hiếu - thành viên BKS nộp đơn từ nhiệm

CBTT về việc ông Ngô Minh Hiếu - thành viên BKS nộp đơn từ nhiệm

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN

127 Trần Quang Khai - P. Chi Lăng - TP. Lạng Sơn.

SĐT: 0253.811.605

Email: [email protected]

Website: quanlyxaydunggiaothonglangson.com

LIÊN HỆ HỖ TRỢ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN

Hotline: 0253.811.605

[email protected]