Về việc công bố thông tin đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Về việc công bố thông tin đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Về việc công bố thông tin đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

MỌI NGƯỜI QUAN TÂM
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN

127 Trần Quang Khai - P. Chi Lăng - TP. Lạng Sơn.

SĐT: 0253.811.605

Email: [email protected]

Website: quanlyxaydunggiaothonglangson.com

LIÊN HỆ HỖ TRỢ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN

Hotline: 0253.811.605

[email protected]