Triển khai Quỹ "Tiết kiệm làm theo gương Bác"

Triển khai Quỹ "Tiết kiệm làm theo gương Bác"

     Thực hiện Công văn số 888-Cv/TĐTN-TG, ngày 30/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về việc báo cáo kết quả triển khai Mô hình tiết kiệm làm theo lời Bác, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Căn cứ Hướng dẫn số 01 - HD/TĐTN, ngày 07/3/2019 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về Học tập chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
    
 Chi đoàn Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn đã thực hiện triển khai mô hình quỹ "Tiết kiệm làm theo gương Bác". Mỗi tháng mỗi đoàn viên trên tinh thần tự nguyện đã đóng góp một số tiền nhỏ vào quỹ tiết kiệm. Với phương châm "tích tiểu thành đại", số tiền tuy nhỏ nhưng là sự đóng góp của mỗi đoàn viên thanh niên. Hoạt động này đã góp phần làm thay đổi nhận thức trong sinh hoạt, chi tiêu tiết kiệm của đoàn viên thanh niên, đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động “làm theo” Bác thiết thực và hiệu quả, như: thường xuyên thăm hỏi, tặng quà cho các hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách và trẻ em nghèo. Hiện tại mỗi tháng quỹ "Tiết kiệm làm theo gương Bác" của Chi đoàn Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn tiết kiệm được gần 100.000 vnđ/1 tháng.

MỌI NGƯỜI QUAN TÂM
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN

127 Trần Quang Khai - P. Chi Lăng - TP. Lạng Sơn.

SĐT: 0253.811.605

Email: [email protected]

Website: quanlyxaydunggiaothonglangson.com

LIÊN HỆ HỖ TRỢ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN

Hotline: 0253.811.605

[email protected]