Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN

127 Trần Quang Khai - P. Chi Lăng - TP. Lạng Sơn.

SĐT: 0253.811.605

Email: [email protected]

Website: quanlyxaydunggiaothonglangson.com

LIÊN HỆ HỖ TRỢ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN

Hotline: 0253.811.605

[email protected]