Thông báo về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024

Thông báo về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024

Thông báo về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024

MỌI NGƯỜI QUAN TÂM
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN

127 Trần Quang Khai - P. Chi Lăng - TP. Lạng Sơn.

SĐT: 0253.811.605

Email: [email protected]

Website: quanlyxaydunggiaothonglangson.com

LIÊN HỆ HỖ TRỢ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN

Hotline: 0253.811.605

[email protected]