Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019

MỌI NGƯỜI QUAN TÂM
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN

127 Trần Quang Khai - P. Chi Lăng - TP. Lạng Sơn.

SĐT: 0253.811.605

Email: [email protected]

Website: quanlyxaydunggiaothonglangson.com

LIÊN HỆ HỖ TRỢ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN

Hotline: 0253.811.605

[email protected]