Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

MỌI NGƯỜI QUAN TÂM
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN

127 Trần Quang Khai - P. Chi Lăng - TP. Lạng Sơn.

SĐT: 0253.811.605

Email: [email protected]

Website: quanlyxaydunggiaothonglangson.com

LIÊN HỆ HỖ TRỢ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN

Hotline: 0253.811.605

[email protected]