Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017

Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công tác năm 2016 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2017 với sự tham dự của toàn thể cán bộ công chức và các Phó, Trưởng các chi nhánh Hạt, Đội trực thuộc Công ty.

Ngày 09/01/2017, Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công tác năm 2016 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2017 với sự tham dự của toàn thể cán bộ công chức và các Phó, Trưởng các chi nhánh Hạt, Đội trực thuộc Công ty. Ông Hoàng Việt Hùng, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính tuyên bố lý do khai mạc Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Ông Phạm Hữu Tuân, Giám Đốc Công ty Báo cáo kết quả công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn. Trong năm 2016, tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, người lao động Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các công tác sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên cầu đường bộ, Công tác sửa chữa vừa, sửa chữa đột xuất, Công tác phòng chống lụt bão, đảm bảo giao thông và Công rác bảo vệ an toàn hành lang đường bộ đã được thực hiện nghiêm túc đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng. Hoàn thành tốt tất cả các chỉ tiêu và nội dung công tác đã được UBND Tỉnh, các chỉ đạo của các cấp Sở, ban ngành trong tỉnh, sự lãnh đạo của Đảng Ủy giao cho.

Báo cáo Tổng kết đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, đưa ra những đánh giá chung về thuận lợi và những khó khăn trong công tác, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo cơ quan, đơn vị và sự phối hợp công tác giữa các cơ quan, đơn vị.

Tiếp theo, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT lên phát biểu ý kiến về công tác năm 2016 của Công ty, đồng thời giải đáp thắc các ý kiến của đại biểu.

Đồng Chí Nguyễn Thị Vĩnh Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở lên trao giấy chứng nhận và khen thưởng cho các tập thể đạt danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" và các cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" năm 2016. Đồng thời Phát động phong trào thi đua năm 2017. Các lãnh đạo Công ty, Các trưởng phòng, Trưởng các chi nhánh Hạt, Đội lên ký kết giao ước thi đua năm 2017. 

MỌI NGƯỜI QUAN TÂM
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN

127 Trần Quang Khai - P. Chi Lăng - TP. Lạng Sơn.

SĐT: 0253.811.605

Email: [email protected]

Website: quanlyxaydunggiaothonglangson.com

LIÊN HỆ HỖ TRỢ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN

Hotline: 0253.811.605

[email protected]