Hội nghị đại biểu người lao động năm 2018

Hội nghị đại biểu người lao động năm 2018 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

       Tham dự Hội nghị có Ông Trịnh Tuấn Đông - Phó giám đốc Sở GTVT Lạng Sơn; Ông Trần Văn Vương - Trưởng phòng Kết cấu HTGT, Sở GTVT Lạng Sơn; Ông Lã Xuân Trường - Phó Chánh văn phòng SỞ GTVT Lạng Sơn; Ông Trần Quốc Vương - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn; Ông Phạm Quang Thành - Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn.

      Trình bày tại Hội nghị, Ông Vy Văn Dân, Phó giám đốc Công ty Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; nhấn mạnh giai đoạn 2016-2017, dưới sự lãnh đạo của Ban lãnh đạo cùng với sự cố gắng của toàn thể cán bộ CNV, Công ty đã tăng cường tập trung vào sản xuất kinh doanh, tiếp tục duy trì củng cố chất lượng trong việc thực hiện mục tiêu.

      Tiếp theo chương trình, Ông Lê Văn Cử, Phó giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động công tác công đoàn năm 2017, và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo tình hình thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Dự thảo thỏa ước lao động tập thể năm 2018; Báo cáo tổng hợp kết quả Hội nghị người lao động tại các Chi nhánh Hạt. Đồng thời Ông Phạm Hữu Tuân, Giám đốc Công ty trình bày phương án khoán đặt hàng đối với công tác sửa chữa thường xuyên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện năm 2018 đối với các Chi nhánh Hạt.

      Cũng trong Hội nghị, Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị điều hành Hội nghị Thảo luận, giải trình các ý kiến tổng hợp của Hội nghị người lao động cấp Chi nhánh Hạt, Đội; trả lời và giải trình các ý kiến đề nghị từ Hội nghị Người lao động tại các Chi nhánh Hạt.

     Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, các lãnh đạo cấp trên ghi nhận sự phát triển của Công ty, đồng thời nêu ý kiến góp ý , chỉnh sửa một số nội dung, nêu những hướng phát triển mà Công ty còn thiếu sót.

      Cuối cùng, Hội nghị thông qua việc bầu thành viên đại diện cho tập thể lao động tham gia đối thoại định kỳ và phát động thi đua, ký kết giao ước thi đua năm 2018. Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp./.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN

127 Trần Quang Khai - P. Chi Lăng - TP. Lạng Sơn.

SĐT: 0253.811.605

Email: [email protected]

Website: quanlyxaydunggiaothonglangson.com

LIÊN HỆ HỖ TRỢ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN

Hotline: 0253.811.605

[email protected]