Giấy mời đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Giấy mời Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 và Chương trình Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn

Giấy mời đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN

127 Trần Quang Khai - P. Chi Lăng - TP. Lạng Sơn.

SĐT: 0253.811.605

Email: [email protected]

Website: quanlyxaydunggiaothonglangson.com

LIÊN HỆ HỖ TRỢ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN

Hotline: 0253.811.605

[email protected]