Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước

Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn đẩy mạnh phong trào "giữ đường an toàn, thông suốt, êm thuận", đồng thời phát triển mô hình lắp đặt tấm Alumech phản quang

Hưởng ứng tháng công nhân và nhân dịp 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi "Thi đua Ái Quốc", Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn đẩy mạnh phong trào "giữ đường an toàn, thông suốt, êm thuận", đồng thời phát triển mô hình lắp đặt tấm Alumech phản quang trên tuyến đường tỉnh 236 và mô hình gia cố mặt đường bằng cấp phối đá răm 5% xi măng trên tuyến đường tỉnh 241 của Hạt 4 Lộc Bình tới các chi nhánh khác trong Công ty.

Trích: "Chuyên mục thi đua yêu nước" của đài Truyền hình Lạng Sơn ngày 20/5/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN

127 Trần Quang Khai - P. Chi Lăng - TP. Lạng Sơn.

SĐT: 0253.811.605

Email: [email protected]

Website: quanlyxaydunggiaothonglangson.com

LIÊN HỆ HỖ TRỢ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN

Hotline: 0253.811.605

[email protected]