Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

     Ngày 17/6/2020, tại văn phòng Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

     Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Ngọc Thiều, Phó Giám đốc Sở GTVT Lạng Sơn, bà Đường Ngọc Xuyên, Trưởng phòng Tổ chức – Biên chế và Cải cách hành chính, Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn, bà Liễu Thị Yến, Phó trưởng phòng quản lý giá, công sản và doanh nghiệp và đầu tư, bà Phùng Thị Nhung, phó trường phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, ông Nguyễn Quang Lộc, chuyên viên phòng Lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

     Về phía Công ty có ông Phạm Hữu Tuân, Chủ tịch HĐQT Công ty, ông Vi Văn Dân, Chủ tịch Công đoàn – Phó Giám đốc Công ty, cùng các ông/bà trong HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và 44 cổ đông tương ứng 1.146.406 (một triệu một trăm bốn mươi sáu nghìn bốn trăm linh sáu) cổ phần, chiếm 94,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

     Tại đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn đã thông qua 09 nội dung quan trọng đối với Công ty bao gồm: Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020 của Ban Giám đốc; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020; Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020; Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2019, kế hoạch năm 2020; Tờ trình về chi trả thù lao HĐQT,BKS, thư ký HĐQT năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020; Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020; Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Tờ trình về việc thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

     Năm 2019 là một năm trọn vẹn Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn hoạt động theo chuẩn mực Công ty cổ phần niêm yết. Một số thay đổi lớn về nhân sự, khó khăn, bất thường về thời tiết… song với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể cán bộ, người lao động, Công ty đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh do ĐHĐCĐ giao ở tất cả các mặt doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách Nhà nước.

     Cụ thể, Doanh thu năm 2019 đạt được: 74.389.635.617 đ, Lợi nhuận sau thuế: 428.000.000đ, Nộp ngân sách Nhà nước: 4.549.265.419 đ, Mức lương bình quân: 5.708.000 đ/người/tháng.

     Tại Đại hội, các cổ đông đã đặt câu hỏi tới Đoàn Chủ trì Đại hội về các vấn đề quan tâm như: tỷ lệ chia cổ tức năm 2019; tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty... Các cổ đông đều rất chia sẻ, thấu hiểu với Công ty về những khó khăn và mong muốn trong thời gian tới HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty sẽ tiếp tục có những kế hoạch, phương án sản xuất kinh doanh phù hợp, hiệu quả với tình hình của Công ty hiện tại để đáp ứng lợi ích của các cổ đông.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN

127 Trần Quang Khai - P. Chi Lăng - TP. Lạng Sơn.

SĐT: 0253.811.605

Email: [email protected]

Website: quanlyxaydunggiaothonglangson.com

LIÊN HỆ HỖ TRỢ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN

Hotline: 0253.811.605

[email protected]