Đại hội Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn năm 2017

Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn, số 127 Trần Quang Khải, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn đã diễn ra Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Vào hồi 13h30 ngày 24 tháng 4 năm 2017, tại Hội trường Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn, số 127 Trần Quang Khải, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn đã diễn ra Đại hội cổ đông thương niên năm 2017. Đến tham dự Đại hội có Ông Nguyễn Đình Đại, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải lạng Sơn. Ông Phạm Quang Thành, Trưởng phòng Tài chính Doanh nghiệp, Sở Tài chính . Bà Linh Thị Hiền, Trưởng phòng Kinh tế tập thể và tư nhân, Sở Kế hoạch và Đầu tư. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty cùng Ban Quản trị, Ban giám đốc và 46 cổ đông đại diện cho toàn bộ cổ đông trong Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn.

Nội dung Đại hội: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

  • Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và triển khia kế hoạch kinh doanh năm 2017.
  • Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.
  • Báo cáo của Ban kiểm soát về đánh giá công tác quản lý của HĐQT và Ban giám đốc điều hành năm 2016.
  • Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức 2016.
  • Báo cáo chi trả hệ số phụ cấp trách nhiệm HĐQT, BKS Công ty năm 2016, trình phương án chi trả năm 2017.
  • Phương án thành lập Công ty mẹ, công ty con, sửa đổi Điều lệ Công ty.

Cũng trong Hội nghị, Đại hội thảo luận giải đáp các ý kiến của cổ đông trong Công ty. Đồng thời Đại hội lắng nghe ý kiến phát biểu đóng gióp chỉ đạo Đại hội của đại diện cấp trên. Ông Nguyễn Anh Tuấn thay mặt Đoàn chủ tịch tiếp thu các ý kiến lãnh đạo của đại diện cấp trên:

     "Đại hội xin chân thành cám ơn sự quan tâm sâu sắc cảu UBND Tỉnh, các Sở ban ngành đối với hoạt động cảu Công ty, tin tưởng, chia sẻ, thấu hiểu khi Công ty gặp khó khăn. Công ty sẽ tiếp thu những ý kiến chỉ đạo và tiếp tục đưa Công ty ngày càng lớn mạnh đóng góp nhiều cho Tỉnh."

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN

127 Trần Quang Khai - P. Chi Lăng - TP. Lạng Sơn.

SĐT: 0253.811.605

Email: [email protected]

Website: quanlyxaydunggiaothonglangson.com

LIÊN HỆ HỖ TRỢ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN

Hotline: 0253.811.605

[email protected]