Công bố thông tin bất thường về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện việc tham dự ĐH đồng cổ đông 2020

Công bố thông tin bất thường về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện việc tham dự ĐH đồng cổ đông 2020

Công bố thông tin bất thường về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện việc tham dự ĐH đồng cổ đông 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN

127 Trần Quang Khai - P. Chi Lăng - TP. Lạng Sơn.

SĐT: 0253.811.605

Email: [email protected]

Website: quanlyxaydunggiaothonglangson.com

LIÊN HỆ HỖ TRỢ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN

Hotline: 0253.811.605

[email protected]