Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018

MỌI NGƯỜI QUAN TÂM
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN

127 Trần Quang Khai - P. Chi Lăng - TP. Lạng Sơn.

SĐT: 0253.811.605

Email: [email protected]

Website: quanlyxaydunggiaothonglangson.com

LIÊN HỆ HỖ TRỢ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN

Hotline: 0253.811.605

[email protected]