Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về tập thể có thành tích xuất sắc được bình xét trong các Cụm thi đua năm 2016

UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017.

Ngày 23/03/2017, thực hiện Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 20/02/2017 của UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: 

1. Đại biểu Trung ương

- Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;

- Lãnh đạo, chuyên viên Vụ III, Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương.

2. Đại biểu tỉnh

- Thường trực Tỉnh uỷ;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;                              

- Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các doanh nghiệp Trung ương, doanh nghiệp tỉnh (các đơn vị trong Cụm thi đua của tỉnh).

3.Các huyện, thành phố: Đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; Trưởng phòng Nội vụ và cán bộ chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng;

- Các tập thể, cá nhân báo cáo tham luận;

- Các tập thể, cá nhân được khen thưởng;

- Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân Dân, Báo Tiền phong thường trú tại Lạng Sơn; Báo Lạng Sơn, Đài PTTH tỉnh; Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng.
     Trong Hội nghị, Đồng Chí Hoàng Thị Hiền, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban TĐKT công bố quyết định khen thưởng. Đơn vị Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Lạng Sơn đã nhận được bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh với thành tích là đơn vị xếp thứ Nhì Cụm thi đua tỉnh năm 2016. Thành tích đã đạt được là sự phấn đấu bền bỉ, cố gắng, công sức và trí tuệ của toàn bộ Công nhân viên Công ty. Là sự phối hợp của ban lãnh đạo cùng tập thể CNV cùng vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN

127 Trần Quang Khai - P. Chi Lăng - TP. Lạng Sơn.

SĐT: 0253.811.605

Email: [email protected]

Website: quanlyxaydunggiaothonglangson.com

LIÊN HỆ HỖ TRỢ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN

Hotline: 0253.811.605

[email protected]