Giới thiệu tổng quan

Giới thiệu tổng quan về Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn. Số 127 Trần Quang Khải, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

1- Tên công ty: Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn.

Tên viết tắt tiếng Việt:

Tên tiếng Anh: ROAD MANAGEMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY 

Tên viết tắt tiếng Anh

2- Địa chỉ: 127 Trần Quang Khải, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

3- Vốn điều lệ:       12.074.000.000 VNĐ (Mười hai tỷ không trăm bẩy mươi tư triệu đồng)

4- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần

5- Ngành nghề kinh doanh chính như sau: Đầu tư, Xây dựng các công trình giao thông, dân dụng, điện, thủy điện, Quản lý, bảo trì cơ sở hạ tầng đường bộ, Tổ chức thu phí đường bộ, Khai thác, sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng, Sản xuất bê tông đúc sẵn, bê tông nhựa, Sửa chữa xe máy, thiết bị thi công, Gia công cầu thép và các sản phẩm cơ khí, Kinh doanh vận tải bằng đường bộ

    Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng sơn là Doanh nghiệp được cổ phần hóa theo kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh Lạng sơn giai đoạn 2007-2010 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1162/QĐ-TTg ngày 05/9/2007. Tiền thân là Đoạn Quản lý đường bộ Lạng Sơn được thành lập từ năm 1960, là đơn vị sự nghiệp kinh tế của Nhà nước làm nhiệm vụ bảo dưỡng duy tu cầu đường bộ trên địa bàn tỉnh Lạng sơn đến tháng 3/1985 đổi tên thành Xí nghiệp quản lý đường bộ, tháng 3/1993 đổi tên thành Đoạn Quản lý đường bộ Lạng Sơn. Thực hiện phương án sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước thuộc UBND tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2002-2005, UBND tỉnh Lạng Sơn có Quyết định số 1486/QĐ-UB-KT ngày 14/8/2002 về việc thành lập Công ty Quản lý và sửa chữa đường bộ Lạng sơn là DNNN hoạt động công ích trong quản lý và sủa chữa đường bộ.

    Thực hiện quyết định số 2436/QĐ-UBND ngày 12/11/2008 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt phương án chuyển Công ty Quản lý và Sửa chữa đường bộ Lạng Sơn thành Công ty Cổ phần, đến tháng 4/2009 Công ty Quản lý và Sửa chữa đường bộ Lạng Sơn chính thức chuyển thành Công ty Cổ phần với tên mới là: Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn.

    Hiện nay công ty được giao quản lý, bảo dưỡng thường xuyên, bảo dưỡng định kỳ đường Trung ương và Địa phương là 18 tuyến với tổng chiều dài 742,58Km. Trong đó gồm: 336,5 Km đường QL (QL 4A, QL 4B, QL1B, QL 279) và 406,08Km đường tỉnh; 152 cầu với chiều dài 4.694,21 md; 485 kè với chiều dài 14.806 md; trên 2.565 biển báo và 87.112, 4 md hộ lan các loại và thực hiện một số công trình xây dựng đường bộ, công trình dân dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN

127 Trần Quang Khai - P. Chi Lăng - TP. Lạng Sơn.

SĐT: 0253.811.605

Email: [email protected]

Website: quanlyxaydunggiaothonglangson.com

LIÊN HỆ HỖ TRỢ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN

Hotline: 0253.811.605

[email protected]