Giờ mở cửa
07h 30'
Giờ đóng cửa
17h 30'
Hotline
0253.811.605
LIÊN HỆ
Cột 1

Giới thiệu

Sơ đồ tổ chức

Phòng và đơn vị trực thuộc

Lĩnh vực hoạt động

Tuyển dụng

Quản lý xây dựng giao thông lạng sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN

Dịch vụ: Đầu tư xây dựng - Quản lý, sửa chữa, bảo trì "Giao Thông" - Khai thác, sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng tại Lạng Sơn.

Địa chỉ: 127 Trần Quang Khải, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

Hotline: 0253.811.605 | Fax - 0253.812.930


© Copyright 2023 - All Rights Reserved.