Gương người tốt việc tốt

Ông Tô Văn Dũng, trưởng chi nhánh Hạt 8 Bình Gia đã có sáng kiến đúc cống giao thông nông thôn tạo thêm thu nhập cho công nhân cũng như đóng góp cho phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Đề tài đúc cống giao thông Lạng Sơn đã được UBND tỉnh Lạng Sơn tặng bằng khen, Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn công nhận danh hiệu lao động sáng tạo cho Ông Tô Văn Dũng.