Hướng dẫn cài đặt eOffice

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ - eOffice

I. Trước khi cài đặt phần mềm eOffice cần có các điều kiện sau:

  1. Máy tính cần kết nối mạng Internet.
  2. Tài khoản sử dụng và mật khẩu do Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn

II. Các bước cài đặt phần mềm eOffice
Bước 1: Tải tập tin cài đặt phần mềm eOffice. Tại đây : eOffice

Bước 2: Chọn đường dẫn lưu phần mềm vừa tải. Chuột phải vào phần mềm vừa tải chọn "Extract Here" để giải nén.

12

 

 

 

 

 

 

Sau khi giải nén bên cạnh sẽ xuất hiện 1 file cài đặt có tên "eOffice.exe". 3Nháy đúp vào biểu tượng sẽ xuất hiện giao diện cài đặt.

4

Giải thích giao diện:

Địa chỉ email: đây là tài khoản do Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn cấp.

Tên máy chủ: Địa chỉ truy cập đến máy chủ eOffice đặt tại trụ sở Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn.

Mật khẩu: 123456 - Là mật khẩu mặt định khi khởi tạo tài khoản (bắt buộc thay đổi mật khẩu sau khi đã đăng nhập vào chương trình)

Bước 3: Nhập đầy đủ thông số ban đầu để chạy phần mềm eOffice.

 

1.Tại chỉ email: Gõ địa chỉ email đã được cung cấp

Ví dụ: Ông Hoàng Việt Hùng, trưởng phòng Tổ chức - Hành chính được cung cấp tài khoản eOffice là [email protected] thì phải điền đầy đủ thông tin: [email protected]

2. Tên máy chủ: Tại văn phòng công ty nhập "server", tại các Chi nhánh Hạt nhập thông số IP do phòng Tổ chức - Hành chính cung cấp qua địa mail.

3. Mật khẩu: 123456 - Là mật khẩu mặt định khi khởi tạo tài khoản (yêu cầu thay đổi mật khẩu sau khi đăng nhập)

Sau khi điền đầy đủ thông tin ấn "Đăng nhập"

Chương trình sẽ xuất hiện bảng thông báo thông tin người dùng:

6

Tại phần nhập Họ và tên bạn: Gõ đầy đủ tên người sử dụng bằng tiếng Việt có dấu (theo kiểu gõ Telex).

Thư mục cài đặt: Mặc định là cài đặt trong Ổ  C: người sử dụng có thể chọn ổ đĩa khác để cài đặt.

Nhấn nút Tiếp tục để vào hoàn thiện cài đặt chương trình eOffice. 

Bước 4: thay đổi mật khẩu đăng nhập.

Sau khi đăng nhập phần mềm, trong giao diện sử dụng chọn "Công cụ/ Đổi mật khẩu"

đổi mật khẩu

Gõ mật khẩu hiện đang sử dụng. Mật khẩu mặc định khi khởi tạo là 123456. 
Gõ mật khẩu mới muốn thay đổi. Sau đó chọn "Đồng ý" để kết thúc công việc. Lần đăng nhập tiếp theo sẽ sử dụng mật khẩu vừa thay đổi.

Ghi chú:

  • Hướng dẫn sử dụng phần mềm văn phòng điện tử eOffice

hướng dẫn cài đặt

hướng dẫn sử dụng

Danh sách địa chỉ của các Chi nhánh Hạt, Đội:

STT

Tên đăng nhập

Tên Đơn Vị

1

[email protected]

Chủ tịch Hội đồng quản trị

2

[email protected]

Giám Đốc

3

[email protected]

Phó giám đốc Vy Văn Dân (Sửa chữa vừa)

4

[email protected]

Phó giám đốc Lê Văn Cử (Phụ trách văn phòng)

5

[email protected]

Phó giám đốc Nguyễn Thị Vĩnh (Sửa chữa thường xuyên)

6

[email protected]

Phòng Tổ chức – Hành chính

7

[email protected]

Phòng Tài chính – Kế toán

8

[email protected]

Phòng Kế hoạch Kỹ thuật – Vật tư

9

[email protected]

Phòng Quản lý Giao thông

10

[email protected]

Hạt 1 thành phố

11

[email protected]

Hạt 2 Đình Lập

12

[email protected]

Hạt 4 Lộc Bình

13

[email protected]

Hạt 5 Văn Lãng

14

[email protected]

Hạt 6 Tràng Định

15

[email protected]

Hạt 7 Văn Quan

16

[email protected]

Hạt 8 Bình Gia

17

[email protected]

Hạt 9 Bắc Sơn

18

[email protected]

Hạt 12 Chi Lăng

19

[email protected]

Văn thư

20

[email protected]

Đội Công trình 126

21

[email protected]

Đội công trình 1

22

[email protected]

Đội công trình 26

 

-Tiến hành thực hiến đúng các bước đã nêu trên, có vấn đề thắc mắc về chương trình xin liên hệ theo địa chỉ sau.

Thông tin liên hệ

Phòng Tổ chức hành chính - Cty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn

Nguyễn Vũ Trường

SĐT: 0253.811.605 - 0979.199.005
mail phòng Tổ chức: [email protected]