Nhựa đường

Nhựa đường

nhựa đường

 - Dùng cho việc tưới lớp dính bám, tưới láng nhựa và tưới thâm nhập nền mặt đường

Khách hàng có nhu cầu liên hệ: 0253.777.111 – 01644.777.737: Mr. Thanh

Địa chỉ: số 127 Trần Quang Khải, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn