Cút nhựa

CÚT NHỰA

CÚT NHỰA

Sản phẩm nhựa Tiền Phong dùng để nối giữa các đoạn ống nhựa nó có các loại đường kính tương đương với đường kính Ống nhựa. Cút nhựa có nhiều loại: Cút nối góc 90, Cút chữ T……..

Khách hàng có nhu cầu liên hệ: 0253.777.111 – 01644.777.737: Mr. Thanh

Địa chỉ: số 127 Trần Quang Khải, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn