Công tác đảm bảo giao thông ký nghỉ lễ 30/4 - 1/5 Hạt 6 Tràng Định

Công tác ĐBGT trong dịp 30/4 .Hạt 6 đang thực hiện và trải nhựa Cácbon trên Ql 4A. Xe lật đổ tại vị trí Km55+800 QL 4A vào hồi 3 giờ sáng.