Hạt 5 lập biên bản xử lý vi phạm giao thông

21h ngày 2/1/2018 tại km 7+980 tuyến QL4A xẩy ra 1 vụ tai nạn tuy không thiệt hại về người nhưng tai nạn làm hư hỏng rãnh xây dài 23m, hỏng hệ thống biển báo. Tuần đường Hạt 5 đã lập biên bản vi phạm, yêu cầu bên vi phạm nhanh chóng hoàn trả lại hệ thống rãnh dài và hệ thống biển báo để đảm bảo an toàn giao thông.