Năng lực nhân sự

TT

Danh mục

Số lượng

Ghi chú

I

Cán bộ chủ chốt

 

Đội ngũ cán bộ chủ chốt

Đều là các kỹ sư chuyên ngành,

có thời gian công tác tối thiểu 05 năm

1

Chủ tịch HĐQT

01

1

Giám đốc Công ty

01

2

Phó Giám đốc

04

3

Trưởng, Phó phòng

09

4

Đội trưởng, Hạt trưởng

12

II

Cán bộ kỹ thuật

 

 

1

Kỹ sư chuyên ngành

26

Đã có kinh nghiệm công tác trong

ngành 3 - 25 năm.

2

Cao đẳng GT, Trung cấp

54

3

Nhân viên thí nghiệm

02

Đã qua đào tạo nghiệp vụ về thí nghiệm (Có chứng chỉ)

4

Nhân viên đo đạc, can vẽ

03

Đều đã qua đào tạo

III

Lực lượng công nhân

 

 

1

Thợ nề, thợ bê tông

25

Bậc thợ 3 ¸ 7

2

Thợ đường

65

Bậc thợ 3 ¸ 7

3

Thợ sắt, hàn, mộc

25

Bậc thợ 3 ¸ 7

4

Thợ sơn đường

15

Bậc thợ 3 ¸ 7

5

Thợ vận hành máy T.công

14

Bậc thợ 3 ¸ 5

IV

Công nhân lao động

 

 

 

- Hiện có của Công ty

265

 

 

- Thuê HĐ ngắn hạn

50