Tổng hợp công tác sctx tháng 3 của chi nhánh Hạt 12 Chi Lăng

Hạt 12 tổ chức nhân lực, máy móc xử lý đá lở nằm trong lòng rãnh trên tuyến QL279.