Sửa chữa thường xuyên đảm bảo giao thông

Ngày 17/03/2017, trong thời tiết mưa gió, các công nhân Hạt 7 Văn Quan vẫn túc trực tại các cống thoát nước, hố ga dọc các tuyến đường để kịp thời nạo vét, khơi thông dòng chảy giúp tăng tốc độ tiêu thoát nước.