Hạt 2 Đình Lập thực hiện nạo vét rãnh dọc

Sau những ngày mưa kéo dài trên địa bàn, tại một số điểm trên tuyến Quốc Lộ 4B sảy ra ngập úng. Do một số ống cống đã vỡ, nước không thoát, gây mất vệ sinh. Chi nhánh Hạt 2 Đình Lập đã thực hiện thay thế, và vét sạch số đường cống thoát nước.