H9 thực hiện đắp ĐBGT hư hỏng mặt đường

Đoạn đường vào dự án cải tạo nâng cấp gói Km60÷Km72+300 do thời gian vừa qua mưa nhiều, phát sinh ổ gà bong bật, lún nứt gây mất an toàn Giao Thông, Chi nhánh H9 Bắc Sơn thực hiện đắp đảm bảo giao thông tạm thời bằng cấp phối đá dăm để các phương tiện tham gia được an toàn, êm thuận.