Duy tu cầu đường tuyến ĐT.236 và ĐT.250

Công nhân Hạt 4 Lộc bình đã thực hiện xong công tác duy tu cầu trên tuyến ĐT.236, ĐT.250. Đảm bảo an toàn sử dụng công trình và an toàn giao thông trên tuyến đường.