Chị nhánh Hạt 2 đang thực hiện công tác sctx tháng 3 năm 2017

Chị nhánh Hạt 2 đang thực hiện công tác sctx tháng 3 năm 2017 và thực hiện đắp lề đảm bảo an toàn giao thông QL 4B