Hạt 5 Văn Lãng thực hiện sửa chữa thường xuyên

     Hạt 5 Văn Lãng thực hiện sữa chữa thường xuyên tháng 01/2018 trên tuyến quốc lộ 4A do Hạt quản lý.