Hội nghị người lao động năm 2019

     Sáng ngày 29 tháng 03 năm 2019, Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn đã phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị người lao động năm 2019. Chủ trì Hội nghị Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ông Lê Văn Cử – Chủ tịch Công đoàn Công ty và ông Lộc Đức Toàn – Hạt trưởng Hạt Bình Gia - Bắc Sơn. Đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Lương Chí Công - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn, bà Hoàng Thị Yến - chuyên viên ban tuyên giáo liên đoàn lao động tỉnh Lạng Sơn và hơn 50 đại biểu là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người lao động tiêu biểu đại diện cho gần 200 lao động Công ty CP Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn.

     Tại hội nghị ông Vy Văn Dân – Phó Giám đốc Công ty đã tổng kết đánh giá kết quả tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 đồng thời nêu ra những phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 cùng các giải pháp thực hiện. Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, hội nghị đã thảo luận, đưa ra những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và trình bày một số đề xuất liên quan đến quyền lợi chính đáng của người lao động.

    Ông Lê Văn Cử trình bày báo cáo hoạt động Công đoàn năm 2018, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Báo cáo Giám sát tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể và tình hình sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2018.” Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị – đại diện Người sử dụng lao động đã trực tiếp giải đáp các đề xuất, kiến nghị của người lao động một cách thỏa đáng, cởi mở và nhận được sự nhất trí cao của toàn thể Hội nghị. Ông cũng nhấn mạnh và khẳng định Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn luôn coi trọng nguồn nhân lực là yếu tố quyết định, thường xuyên có các chính sách tiền lương, thưởng đặc cách nhằm thu hút lao động có chất lượng cao; ngoài ra Công ty chú trọng chăm lo cho người lao động như: công tác an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường, hàng năm tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám và phát hiện bệnh nghề nghiệp. Thực hiện các chế độ chính sách BHXH, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp…. phối hợp tốt với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức tốt cả phong trào thi đua và các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao để cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động nâng cao đời sống cả về vật chất lẫn tinh thần cho người lao động.

     Cũng tại Hội nghị, toàn thể đại biểu Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn được lắng nghe ý kiến chỉ đạo của ông Lương Chí Công - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn. Đồng chí chỉ ra những mặt hạn chế đồng thời chỉ ra những hướng đi mới trong năm 2019 đối với Công ty. Đồng chí Lương Chí Công nhấn mạnh năm 2019 là năm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập tổ chức công đoàn Việt Nam, năm thực hiện chủ đề lợi ích đoàn viên, vì vậy Công ty cần thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm, cần thiết trong năm 2019.

     Hội nghị đã thảo luận và tham gia đóng góp ý kiến về các giải pháp để triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2019; đồng thời bày tỏ sự đồng thuận và nhất trí cao đối với sự lãnh đạo điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty trong năm 2018. Hội nghị nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết hội nghị đại biểu Người lao động năm 2019, thông qua kết quả kiểm phiếu thăm dò tín nhiệm cán bộ quản lý cấp Công ty.

Một số hình ảnh trong Hội nghị